Prekių grąžinimas

Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 d. pagal EU reglamentą (https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_lt.htm).

 

LR Ūkio ministro įsakymas Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimi numato, kad:

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

2. atitinkamai sumažinti kainą;

3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

    Reikia būtinai susisiekti el. paštu  labuskanu@gmail.com. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
    Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
    Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 dienas nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.